قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

زبان آموز گرامى؛ را جهت اموختن زبان آلمانى برگزیده اید، موارد ز یر را مطالعه و در طول EasyDeutsch ضمن تشکر از این که موسسه آموزشی دوره آموزشى رعایت فرمایید:

ویژگی و آیین نامه دوره های خصوصی:

اساتید کلاس ها ی خصوصی دارای مدرک بین المللی زبان آلمانی هستند و از اساتید (NATIVE) می باشند.

تعداد شاگردان در کلاس ها ی خصوصی حداکثر 2 نفر است.

برای دوره ها ی خصوصی هیچ گونه مدرک یا گواهی صادر نمیشود.

شاگردان خصو صی، برای شرکت در دوره های گروه ی حتما با ید در آزمون تعی ین سطح شرکت کنند و در صورت قبولی در این آزمون، در اولویت سوم ثبت نام قرار خواهند گرفت.

 

ویژگی و آیین نامه دوره های گروهی:

نمرات میان ترم و پایان ترم تنها 50 درصد نمره نهایى را در بر خواهد داشت. EasyDeutsch، مطابق آیین نامه موسسه آموزشی مابقی نمره براساس فعالیت های کلاسی اعم از تعداد غیبت، ساعات ورود و خروج، تمرینات کلاسی و در نهایت طبق نظر استاد کلاس محاسبه خواهد شد.
به صورت آنلا ن و غیر حضوری انجام می گردد. مؤسسه هیچ گونه EasyDeutsch انجام امور ثبت نام در موسسه آموزش مسئولیتی جهت ثبت نام زبان آموزان محترمی که خارج از روز و ساعات تعیین شده اقدام به ثبت نام نموده اند، ندارد.
زبان آموز موظف به رعایت نظم و حضور به موقع در کلاس تا پا یان زمان تدریس بر اساس نظر مدرس دوره می باشد .
تعداد جلسات مجاز برای غیبت توسط استاد دوره مشخص شده ول ی معمولا بیش از سه جلسه به منزله انصراف زبان آموز از شرکت در ادامه دوره می باشد.
تدر یس در کلا سهای ا ین موسسه صرفا به زبان آلمانی بوده و زبان آموزان موظف به رعایت این قانون میباشند.

ثبت نام در کلاسهای گروهی:

الویت بندی در ساعات ثبت نام:
اولویت اول: یک ساعت اول : (زبان آموزانی که مایل به ادامه دوره در روز و ساعت کلاس خود هستند).
اولویت دوم: تا 15 دقیقه بعد از الویت اول (زبان آموزان موسسه که مایل به جا به جای ی روز و ساعت کلاس خود هستند. / زبان
آموزان با وقفه تحص یل ی کمتر از سه ماه)
اولویت سوم: به محض پایان الویت دوم (زبان آموزان تعیین سطح شده)
زبان آموزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، میتوانند با انتخاب گز ینه "رزرو" نام خود را در لیست رزرو قرار داده تا در صورت افزاش ظرفیت به ایشان اطلاع داده شود.

جابه جایی کلاس با درخواست زبان آموز در هر مقطع از ترم آموزشی به جز ترمA1-1 مبلغ 500.000 ریال برای هر نفر هزینه خواهد داشت.

در پا یان هر ترم فرم هایی در قالب نظرسنج ی ثبت نام ترم بع دی زبان آموزان داد ه می شود که مبنای برنامه ریزی و تنظیم کلاس های ترم آینده خواهد بود، لذا خواهشمند است فرم مذکور را با دقت تکمیل کنید.

انصراف از دوره :

انصرا ف از دوره تنها در ح ین جلسه اول با کسر 10 درصد از کل مبلغ شهر یه امکان پذیر است.
موسسه آموزشی EasyDeutsch جهت جلوگیری از سوء استفاده مکرر، صرفا درخواست انصراف ترم را به صورت کتبی به  ایمیل -info@easydeutsch.ir پس از حد اکثر جلسه اول میپذیرد.
تعیین زمان عودت وجه در اختیار موسسه آموزشی EasyDeutsch خواهد بود. لذا خواهشمندیم در انتخاب و ثبت نام کلاس های خود کمال دقت را به عمل آو ید.

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping